Коледна Монтана

Коледна Монтана

Специализирана изложба за Българско овчарско куче

Неделя на 13.12.2020г. от 11:00 часа
Място на провеждане – Комплекс „Аугуста“ гр. Монтана