Разлог 20.10.2007

Снимки и резултати от изложбата в гр. Разлог проведена на 20.10.2007 г.

Previous

Клас МЕЖДИНЕН – мъжки кучета
I-място и титла UCAC: Караман „Шопов“
собственик и производител: Красимир Шопов с. Семчиново
II-място и титла R.UCAC: Кардинал „Чаков“
собственик и производител: Бойко Чаков гр. Разлог
III-място: Бончо „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков гр.Разлог
Клас МЛАДШИ – мъжки кучета
I-място: Бък „Тинко-Хаус“
собственик: Бойко Любомиров гр. Лом
производител: Тинчо Младенов гр. Лом
II-място: Тито
собственик и производител: Николай Срeдков
III-място: Аркан
собственик и производител: Сава Рабаджиев
I-място и титла UCAC: Зико
собственик: Росен Лазаров
роизводител: А.Петков
II-място и титла R.UCAC Султан
собственик: Асен Велев гр. Разлог
III-място: Калин „Алуминов“
собственик и производител: Александър Алуминов гр. Разлог
Клас РАБОТЕН – мъжки кучета
I-място: Мечо „Катев“
собственик: Асен Симидчиев гр. Разлог
производител: Костадин Коцаков
II-място: Джани „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков гр. Разлог I
II-място: Тошо
собственик: Асен Велев
производител: Костадин Коцаков
Клас РАБОТЕН – женски кучета
I-място: Ора „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков гр. Монтана
II-място: Шара „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков гр. Разлог
III-място: Индира
собственик и производител: Асен Велев гр. Разлог
Клас МЛАДШИ – женски кучета
I-място: Фея „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков гр. Монтана
Клас OТКРИТ – женски кучета
I-място и титла UCAC: Петя „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков гр. Монтана
II-място и титла R.UCAC: Хера
собственик и производител: Николай Срeдков гр. Велинград
III-място: Цеца
собственик и производител: Димитър Плеснев гр. Разлог
Клас ПОДРАСТВАЩИ
Клас ПОДРАСТВАЩИ – мъжки кучета
I-място: Аркан
собственик и производител: Тодор Гальов
II-място: Рекс
собственик и производител: Йордан Сотиров
III-място: Хубен „Катев“
собственик: Росен Лазаров
производител: Костадин Коцаков
Клас „ПОДРАСТВАЩИ“-женски кучета
I-място: Соня
собственик и производител: Костадин Коцаков гр.Разлог
Конкурс РАЗВЪДНА ГРУПА
Побсдител: развъдна група на Яшар“Катев“ със собственик Костадин Коцаков от гр. Разлог
Конкурс РАЗВЪДНА ДВОЙКА
Победител: развъдна двойка Гриве „Катев“- Цеца „Плеснев“
Клас БЕБЕ – мъжки
I-място: Караман
собственик и производител: Асен Велев гр. Разлог
II-място: Мурджо II
собственик: Лазар Дамянов с. Памидово
призводител: Игнат Ангелов
III-място: Исуф
собственик и производител: Боико Чаков гр. Разлог
Клас БЕБЕ – женски
I-място: Вида „Тинко-Хаус“
собственик и производител: Тинчо Младенов гр. Лом
II-място: Сиса
собственик и производител: Димитър Плеснев гр. Разлог
III-място: Вита „Тинко Хаус“
собственик и производител: Тинчо Младенов гр. Лом
Конкурс ШАМПИОН НА ИЗЛОЖБАТА-BIS
Победител: Шампион на изложбата-BIS – ПЕТЯ „АВИЮП“
собственик: Аврам Петков
Подгласник: R.BIS – Зико
собственик: Росен Лазаров
Конкурс НАЙ-КРАСИВО МЪЖКО КУЧЕ
Победител: Зико
собственик: Росен Лазаров
Клас ВЕТЕРАНИ – женски
I-място и титла UCAC: Бора „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков
Клас ШАМПИОНИ – женски
I-място и титла UCAC: Ори „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков
Клас ШАМПИОНИ – мъжки
I-място и титла UCAC: Мурджо
собственик: Лазар Дамянов с. Памидово
производител: Петьо Руски
II-място и титла R.UCAC: Яшар „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков
Клас МЕЖДИНЕН – женски кучета
I-място и титла UCAC: Ани „Роси-Цвет“
собственик и производител: Анатоли Ташков гр.Монтана

II-място и титла R.UCAC: Монка
собственик: Дим. Станков
производител: Асен Прешелков
Конкурс ДЕТЕ И КУЧЕ
Победител: Мерилин Андреева от град Лом с куче Вита „Тинко-Хаус“
Конкурс РАЗВЪДНИК
Победител: развъдник на Димитър Плеснев от град Разлог
Конкурс НАЙ-КРАСИВО МЛАДО КУЧЕ
Победител: Бък „Тинко-Хаус“
Клас ВЕТЕРАНИ – мъжки
I-място и титла UCAC: Гривчо „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков

II-място и титла R.UCAC: Осман „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков

III-място: Яне „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков
Конкурс НАЙ-КРАСИВО ЖЕНСКО КУЧЕ
Победител: Петя „АВИЮП“

Памидово 06.10.2007

Снимки и резултати от изложбата в с.Памидово проведена на 06.10.2007 г.

Previous

Клас ШАМПИОНИ – мъжки
I-място и UCAC- Мечо“ВИК“

собственик: Аврам Петков

производител: Виктор Будинов

Клас ОТКРИТ – мъжки
I-во място и UCAC- Каран „Савел-Хаус“

собственик и производител: Любомир Бояджиев

II-ро място и R.UCAC – Дамян „Алуминов“

собственик и производител: Александър Алуминов

III-място – Борко „Графа Нино“

собственик и производител: Нинко Нинков

Клас РАБОТЕН – мъжки
I-място: Борил „Катев“

собственик: Сава Рабаджиев

производител: Костадин Коцаков

II-място: Караман 2

собственик : Иван Спасов

производител : Спас Спасов

Конкурс „НАЙ-КРАСИВО КУЧЕ НА ИЗЛОЖБАТА-BIS“
Победител и BIS и „Шампион на изложбата“ – Петя „АВИЮП“

Достоен подгласник и R.BIS – Караман „Шопов“

Конкурс „НАЙ-КРАСИВО МЪЖКО КУЧЕ“
победител Караман „Шопов“

Клас ОТКРИТ – женски
I-во място и UCAC- Петя „АВИЮП“

собственик и производител: Аврам Петков

II-ро място и R.UCAC – Джина „Ендрев“

собственик: Нинко Нинков

производител: Валентин Ендрев

III-то място- Цеца „Плеснев“

собственик и производител: Димитър Плеснев

Клас МЕЖДИНЕН – мъжки
I-во място и UCAC- Роко“Графа Нино“

собственик и прозводител: Нинко Нинков

II-ро място и R.UCAC- Пират“АВИЮП“

собственик и производител: Аврам Петков

III-то място – А-Ридик „Злати Бистрица“

собственик: Васил Гайдаров

Клас ПОДРАСТВАЩИ – мъжки
I-място: Караман „Шопов“

собственик: Спас Шопов

II-място: Нирон

собственик: Николай Симеонов

производител : Митко Бонев

III-място: Рекс

собственик : Йордан Сотиров

производител: Йордан Сотиров

Клас БЕБЕ – мъжки
I-място: Янко „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинов

производител: Нинко Нинов

II-място: Вихър „АВИЮП“

собственик : Зора Душкова

производител : Аврам Петков

III-място: Роко 1 „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинов

производител: Нинко Нинов

Kлас МЛАДШИ – женски
I-място: Сибела „SBG“

собственик: Станимир Добревски

производител: Станимир Добревски

II-място: Ханка „Мишо“

собственик: Валентин Тодоров

производител: Михаил Еленин

III-място: Мира „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинов

производител: Нинко Нинов

Kлас МЛАДШИ – мъжки
I-място: Балкан „Мишо“

собственик: Мариян Вукев

производител: Михаил Еленин

II-място: Мечо „ЛВДБГ“

собственик : Цвети Варникова

производител : Лазар Дамянов

Клас МЕЖДИНЕН – женски
I-во място и UCAC- Ори „АВИЮП“

собственик и проиаводител: Аврам Петков

II-ро място и R.UCAC – Белла „ЛВД-БГ“
собственик: Владимир Хрисчев

производител: Лазар Дамянов

III-то място – Ера „Графа Нино“

собственик и производител: Нинко Нинков

Клас БЕБЕ – женски
I-място: Дария

собственик: Анна Николова

II-място: Вяра “ АВИЮП“

собственик: Митко Димитров

производител : Аврам Петков

Конкурс „НАИ-КРАСИВО ЖЕНСКО КУЧЕ“
победител Петя“АВИЮП“

Монтана 28.05.2007

Снимки и резултати от изложбата в гр. Монтана проведена на 28.05.2007 г.

Previous

Цялата публикация „Монтана 28.05.2007“

Снимки от изложбата проведена в Пловдив на 1-ви април 2017

Специализирана изложба за Българско овчарско куче „За купата на кмета“ – гр. Пловдив 01.04.2017 г.

Previous

Изложба за БОК „Мирослав Арсенов“ – гр. София 09.04.2017

Снимки от изложбата за Българско овчарско куче провела се в гр. София на 09.04.2017

Previous

Пловдив 22.04.2007

Снимки и резултати от изложбата в гр. Пловдив на 22.04.2007

Previous

Цялата публикация „Пловдив 22.04.2007“

София 31.03.2007

Снимки и резултати

Previous

Клас ВЕТЕРАНИ – мъжки
I-во място: Караман: ОПИЦВЕТ“
собственик: Виктор Будинов гр. Банкя

II-ро място: Гриве „КОЦАКОВ“
собственик: Костадин Коцаков гр. Разлог
производител: Костадин Коцаков

III-то място: Мечо“АВИЮП“
собственик: Аврам Петков гр. Монтана
производител: Аврам Петков

Цялата публикация „София 31.03.2007“