Монтана 28.05.2007

Снимки и резултати от изложбата в гр. Монтана проведена на 28.05.2007 г.

Previous

Клас МЛАДШИ – женски
I-място: Арда „РОСИ-ЦВЕТ“

собственик: Анатоли Ташков

производител: Анатоли Ташков

II-място: Джеси

собственик: Бисер Диков

производител: Яни Ефтимов

III-място: Сара „АВИЮП“

собственик: Ани Георгиева

производител: Аврам Петков

Клас МЛАДШИ – мъжки
I-място: Бък „ТИНКО-ХАУС“

собственик: Бойко Любомиров

производител: Тинчо Младенов

II-място: Торо „АВИЮП“

собственик: Гергана Митева

производител: Аврам Петков

III-място: Азар „РОСИ-ЦВЕТ“

собственик: Никола Николов

производител: Анатоли Ташков

Клас МЕЖДИНЕН – женски
I-място: Ори „АВИЮП“ титла: UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-място: Арда „ТАДАМ “ титла: R.UKCIB

собственик: Ива Петрова

производител: Тодор Иванов

III-място: Петя „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

Клас МЕЖДИНЕН – мъжки
I-място: Нино „АВИЮП“ титла: UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-място: Пират „АВИЮП“ титла: R.UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

III-място: Хулиган „АЛЕКС-ЦВЕТ“

собственик: Марияна Боянова

производител: Цветелина Младенова

Клас ПОДРАСТВАЩИ – мъжки
I-място: Фаворит“АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-място: Марко „ГРАФА НИНО“

собственик: Рангел Папазов

производител: Нинко Нинков

III-място: Хан „АВИЮП“

собственик: Веселин Христов

производител: Аврам Петков

Клас БЕБЕ – мъжко
I-място: Запрян „ЗАПРЯН“

собственик: Васил Гайдоров

производител: Васил Гайдаров

II-място: Ясен „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

III-място: Осман

собственик: Камен Бранков

производител: Камен Бранков

Клас БЕБЕ – женско
I-во място: Янтра „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-ро място: Никита „ШОПОВ“

собственик: Спас Шопов

производител: Красимир Шопов

III-място: Ясна „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

Клас ОТКРИТ – женски
I-място: Бети АЛЕКС „ЦВЕТ“ титла: UKCIB

собственик: Цветелина Младенова

производител: Иван Алексиев

II-място: Юра „АВИЮП“ титла: R.UKCIB

собственик: Камен Бранков

производител: Аврам Петков

III-място: Борила-Бони „АВИЮП“

собственик: Анатоли Ташков

производител: Аврам Петков

Клас ОТКРИТ – мъжки
I-място: Херо „АВИЮП“ титла: UKCIB

собственик: Тинчо Младенов

производител: Аврам Петков

II-място: Джани „КАТЕВ“ титла: R.UKCIB

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

III-място: Зоро „АВИЮП“

собственик: Тодор Иванов

производител: Аврам Петков

Kонкурс НАЙ-КРАСИВО МЛАДО КУЧЕ
ШАМПИОН при младите кучета: ФАВОРИТ „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

Конкурс НАЙ-КРАСИВО ЖЕНСКО КУЧЕ
ШАМПИОН при женските кучета, UKCIB, BOS: БЕТИ „АЛЕКС-ЦВЕТ“

собственик: Цветелина Младенова

Шампиона на изложбата
Организаторите и съдийския екип с ШАМПИОНА НА ИЗЛОЖБАТА -„BIS“: ЯШАР „КАТЕВ“

Kонкурс РАЗВЪДНА ДВОЙКА
I-място: Българско Овчарско Куче на р-к „ЗАПРЯН“

собственик: Васил Гайдаров

II-място: Дратхари на р-к „МИЛЕВИ“

Kлас ШАМПИОНИ – мъжки
I-място: Яшар „КАТЕВ“ титла: UKCIB

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

II-място: Емил „АВИЮП“ титла: R.UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

III-място: Мечо „ВИК“

собственик: Аврам Петков

производител: Виктор Будинов

Клас РАБОТЕН – женски
I-място: Ива „КАТЕВ“

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

II-място: Жана „ИМЕГИ“

собственик: Игнат Генов

производител: Михаил Баджаков

III-място: Сара

собственик: Спас Шопов

производител: Димитър Шопов

Клас РАБОТЕН – мъжки
I-място: Осман „КАТЕВ“

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

II-място: Божур „КАТЕВ“

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

III-място: Йото „АВИЮП“

собственик: Димитър Георгиев

производител: Аврам Петков

Клас ВЕТЕРАНИ – женски
I-място: Рила „АЛУМИНОВ“ титла: UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Александър Алуминов

II-място: Белка „СЛАВИХ“ титла: R.UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Славейко Балджийски

III-място: Берта „БАБАНЯ“

собственик: Аврам Петков

производител: Николай Бъчваров

Клас ШАМПИОНИ – женски
I-място: Цеца „КАТЕВ“ титла: UKCIB

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

II-място: Геа „АВИЮП“ титла: R.UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

Клас ВЕТЕРАНИ – мъжки
I-място: Мечо „АВИЮП“ титла: UKCIB

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-място: Гриве „КАТЕВ“ титла: RUKCIB

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

III-място: Караман „УПИЦВЕТ“

собственик: Аврам Петков

производител: Коци Упицветски