Коледна Монтана

Коледна Монтана

Специализирана изложба за Българско овчарско куче

Неделя на 13.12.2020г. от 11:00 часа
Място на провеждане – Комплекс „Аугуста“ гр. Монтана

Изложби в град Костинброд – Ноември 2020

Костинброд

За купата на кмета на община Костинброд
Национален шампионат за всички породи
Специализирана изложба за Българско овчарско куче

Неделя на 08.11.2020г. от 11:00 часа
Място на провеждане – стадион „Белица“ гр. Костинброд