Пловдив – 28.03.2010

Previous

Разлог 22 и 23 октомври 2010

Previous

CACIB – „Мирослав Арсенов“ 2010

Previous

CACIB – Перник 2010

Previous

CAC – Враца 2010

Previous

Мало Конаре – 2010

Previous

Молдова – 2010

Previous

Дряновски манастир 17.11.2007

Снимки и резултати от изложбата в Дряновският манастир проведена на 17.11.2007 г.

Previous

Клас РАБОТЕН – мъжки
I-място: Киро „КАТЕВ“

собственик: Илия Петров

производител: Костадин Коцаков

II-място: Шишман „КАТЕВ“

собственик: Димитър Плеснев

производител: Костадин Коцаков

III-място: Еро „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

Клас ОТКРИТ – мъжки
I-място и титла UCAC : Занко „САВЕЛ-ХАУС“

собственик: Николай Пенев

производител: Любомир Бояджиев

II-място и титла URCAC: Мечо

собственик: Иван Колев

III-място: Херо“АВИЮП“

собственик: Тинчо Младенов

производител: Аврам Петков

Клас ОТКРИТ – женски
I-място и титла UCAC : Петя „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-място и титла URCAC : Айда „АЛЕКС-ЦВЕТ“

собственик: Цветелина Младенова

производител: Цветелина Младенова

III-място: Борила-Бони „АВИЮП“

собственик: Анатоли Ташков

производител: Аврам Петков

Клас ШАМПИОНИ – женски
I-място и титла UCAC: Гея „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

Клас ШАМПИОНИ – мъжки
I-място и титла UCAC : Мечо „ВИК“

собственик: Аврам Петков

производител: Виктор Будинов

II-място и титла URCAC: Дико „КАТЕВ“

собственик: Костадин Коцаков

производител: Костадин Коцаков

Конкурс ШАМПИОН НА ИЗЛОЖБАТА
I-място и титлата „BIS“ – Шампион на изложбата: ПЕТЯ „АВИЮП“

II-място и „R.BIS“ достойния и подгласник : ГРИВЕ „КАТЕВ“

Конкурс „НАЙ-КРАСИВО ЖЕНСКО КУЧЕ“
победител е ПЕТЯ „АВИЮП“

Конкурс „НАЙ-КРАСИВО МЪЖКО КУЧЕ“
победител е ГРИВЕ „КАТЕВ“

Клас ВЕТЕРАНИ – женски
I-място: Бора „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

Клас МЕЖДИНЕН – мъжки
I-място и титла UCAC: Белчо“ТИНКО-ХАУС“

собственик: Данчо Стефанов

производител: Тинчо Младенов

II-място и титла URCAC: Бък“ТИНКО-ХАУС“

собственик: Бойко Андреев

производител: Тинчо Младенов

III-място: Акрам-Сарай „ТАДАМ BG“

собственик: Божил Божилов

производител: Тодор Иванов

Клас МЕЖДИНЕН – женски
I-място: Ани „РОСИ-ЦВЕТ“

собственик: Анатоли Ташков

производител: Анатоли Ташков

II-място: Арда „ТАДАМ BG“

собственик: Ива Петрова

производител: Тодор Иванов

III-място: Люси „САВЕЛ-ХАУС“

собственик: Николай Митов

производител: Любомир Бояджиев

Клас БЕБЕ – женски
I-място: Дария

собственик: Анна Николова

производител: Васил Тимарев

II-място: Вита „ТИНКО-ХАУС“

собственик: Тинчо Младенов

производител: Тинчо Младенов

III-място: Вида „ТИНКО-ХАУС“

собственик: Тинчо Младенов

производител: Тинчо Младенов

Конкурс ДЕТЕ И КУЧЕ
Първо място: Илияна Петрова с куче Тея „АВИЮП“ от гр. Габрово

Конкурс РАЗВЪДНА ДВОЙКА
I-място: Tеа „АВИЮП“ и Киро „КАТЕВ“ на Илия Петров гр. Габрово

Клас ПОДРАСТВАЩИ – женски
I-място: Вяра „АВИЮП“

собственик: Мария Душкова

производител: Аврам Петков

Клас ПОДРАСТВАЩИ – мъжки
I-място: Черньо

собственик: Радина Калинова

производител: Калин Кирков

II-място: Варко „ИМГ“

собственик: Георги Комитов

производител: Игнат Генов

III-място: Вихър „АВИЮП“

собственик: Зора Иванова

производител: Аврам Петков

Клас МЛАДШИ – женски
I-място: Фея „АВИЮП“

собственик: Аврам Петков

производител: Аврам Петков

II-място: Мура „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинков

производител: Нинко Нинков

III-място: Сила „SBG“

собственик: Анна Николова

производител: Станимир Добревски

Клас МЛАДШИ – мъжки
I-място: Запрян „ЗАПРЯН“

собственик: Васил Гайдаров

производител: Васил Гайдаров

II-място: Арес „АЛВИ“

собственик: Станимир Лазаров

производител: Харалампи Рангелов

III-място: Марко „Графа Нино“

собственик: Пангел Папазов

поизводител: Нинко Нинков