Памидово 06.10.2007

Снимки и резултати от изложбата в с.Памидово проведена на 06.10.2007 г.

Previous

Клас ШАМПИОНИ – мъжки
I-място и UCAC- Мечо“ВИК“

собственик: Аврам Петков

производител: Виктор Будинов

Клас ОТКРИТ – мъжки
I-во място и UCAC- Каран „Савел-Хаус“

собственик и производител: Любомир Бояджиев

II-ро място и R.UCAC – Дамян „Алуминов“

собственик и производител: Александър Алуминов

III-място – Борко „Графа Нино“

собственик и производител: Нинко Нинков

Клас РАБОТЕН – мъжки
I-място: Борил „Катев“

собственик: Сава Рабаджиев

производител: Костадин Коцаков

II-място: Караман 2

собственик : Иван Спасов

производител : Спас Спасов

Конкурс „НАЙ-КРАСИВО КУЧЕ НА ИЗЛОЖБАТА-BIS“
Победител и BIS и „Шампион на изложбата“ – Петя „АВИЮП“

Достоен подгласник и R.BIS – Караман „Шопов“

Конкурс „НАЙ-КРАСИВО МЪЖКО КУЧЕ“
победител Караман „Шопов“

Клас ОТКРИТ – женски
I-во място и UCAC- Петя „АВИЮП“

собственик и производител: Аврам Петков

II-ро място и R.UCAC – Джина „Ендрев“

собственик: Нинко Нинков

производител: Валентин Ендрев

III-то място- Цеца „Плеснев“

собственик и производител: Димитър Плеснев

Клас МЕЖДИНЕН – мъжки
I-во място и UCAC- Роко“Графа Нино“

собственик и прозводител: Нинко Нинков

II-ро място и R.UCAC- Пират“АВИЮП“

собственик и производител: Аврам Петков

III-то място – А-Ридик „Злати Бистрица“

собственик: Васил Гайдаров

Клас ПОДРАСТВАЩИ – мъжки
I-място: Караман „Шопов“

собственик: Спас Шопов

II-място: Нирон

собственик: Николай Симеонов

производител : Митко Бонев

III-място: Рекс

собственик : Йордан Сотиров

производител: Йордан Сотиров

Клас БЕБЕ – мъжки
I-място: Янко „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинов

производител: Нинко Нинов

II-място: Вихър „АВИЮП“

собственик : Зора Душкова

производител : Аврам Петков

III-място: Роко 1 „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинов

производител: Нинко Нинов

Kлас МЛАДШИ – женски
I-място: Сибела „SBG“

собственик: Станимир Добревски

производител: Станимир Добревски

II-място: Ханка „Мишо“

собственик: Валентин Тодоров

производител: Михаил Еленин

III-място: Мира „Графа Нино“

собственик: Нинко Нинов

производител: Нинко Нинов

Kлас МЛАДШИ – мъжки
I-място: Балкан „Мишо“

собственик: Мариян Вукев

производител: Михаил Еленин

II-място: Мечо „ЛВДБГ“

собственик : Цвети Варникова

производител : Лазар Дамянов

Клас МЕЖДИНЕН – женски
I-во място и UCAC- Ори „АВИЮП“

собственик и проиаводител: Аврам Петков

II-ро място и R.UCAC – Белла „ЛВД-БГ“
собственик: Владимир Хрисчев

производител: Лазар Дамянов

III-то място – Ера „Графа Нино“

собственик и производител: Нинко Нинков

Клас БЕБЕ – женски
I-място: Дария

собственик: Анна Николова

II-място: Вяра “ АВИЮП“

собственик: Митко Димитров

производител : Аврам Петков

Конкурс „НАИ-КРАСИВО ЖЕНСКО КУЧЕ“
победител Петя“АВИЮП“