Разлог 20.10.2007

Снимки и резултати от изложбата в гр. Разлог проведена на 20.10.2007 г.

Previous

Клас МЕЖДИНЕН – мъжки кучета
I-място и титла UCAC: Караман „Шопов“
собственик и производител: Красимир Шопов с. Семчиново
II-място и титла R.UCAC: Кардинал „Чаков“
собственик и производител: Бойко Чаков гр. Разлог
III-място: Бончо „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков гр.Разлог
Клас МЛАДШИ – мъжки кучета
I-място: Бък „Тинко-Хаус“
собственик: Бойко Любомиров гр. Лом
производител: Тинчо Младенов гр. Лом
II-място: Тито
собственик и производител: Николай Срeдков
III-място: Аркан
собственик и производител: Сава Рабаджиев
I-място и титла UCAC: Зико
собственик: Росен Лазаров
роизводител: А.Петков
II-място и титла R.UCAC Султан
собственик: Асен Велев гр. Разлог
III-място: Калин „Алуминов“
собственик и производител: Александър Алуминов гр. Разлог
Клас РАБОТЕН – мъжки кучета
I-място: Мечо „Катев“
собственик: Асен Симидчиев гр. Разлог
производител: Костадин Коцаков
II-място: Джани „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков гр. Разлог I
II-място: Тошо
собственик: Асен Велев
производител: Костадин Коцаков
Клас РАБОТЕН – женски кучета
I-място: Ора „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков гр. Монтана
II-място: Шара „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков гр. Разлог
III-място: Индира
собственик и производител: Асен Велев гр. Разлог
Клас МЛАДШИ – женски кучета
I-място: Фея „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков гр. Монтана
Клас OТКРИТ – женски кучета
I-място и титла UCAC: Петя „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков гр. Монтана
II-място и титла R.UCAC: Хера
собственик и производител: Николай Срeдков гр. Велинград
III-място: Цеца
собственик и производител: Димитър Плеснев гр. Разлог
Клас ПОДРАСТВАЩИ
Клас ПОДРАСТВАЩИ – мъжки кучета
I-място: Аркан
собственик и производител: Тодор Гальов
II-място: Рекс
собственик и производител: Йордан Сотиров
III-място: Хубен „Катев“
собственик: Росен Лазаров
производител: Костадин Коцаков
Клас „ПОДРАСТВАЩИ“-женски кучета
I-място: Соня
собственик и производител: Костадин Коцаков гр.Разлог
Конкурс РАЗВЪДНА ГРУПА
Побсдител: развъдна група на Яшар“Катев“ със собственик Костадин Коцаков от гр. Разлог
Конкурс РАЗВЪДНА ДВОЙКА
Победител: развъдна двойка Гриве „Катев“- Цеца „Плеснев“
Клас БЕБЕ – мъжки
I-място: Караман
собственик и производител: Асен Велев гр. Разлог
II-място: Мурджо II
собственик: Лазар Дамянов с. Памидово
призводител: Игнат Ангелов
III-място: Исуф
собственик и производител: Боико Чаков гр. Разлог
Клас БЕБЕ – женски
I-място: Вида „Тинко-Хаус“
собственик и производител: Тинчо Младенов гр. Лом
II-място: Сиса
собственик и производител: Димитър Плеснев гр. Разлог
III-място: Вита „Тинко Хаус“
собственик и производител: Тинчо Младенов гр. Лом
Конкурс ШАМПИОН НА ИЗЛОЖБАТА-BIS
Победител: Шампион на изложбата-BIS – ПЕТЯ „АВИЮП“
собственик: Аврам Петков
Подгласник: R.BIS – Зико
собственик: Росен Лазаров
Конкурс НАЙ-КРАСИВО МЪЖКО КУЧЕ
Победител: Зико
собственик: Росен Лазаров
Клас ВЕТЕРАНИ – женски
I-място и титла UCAC: Бора „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков
Клас ШАМПИОНИ – женски
I-място и титла UCAC: Ори „АВИЮП“
собственик и производител: Аврам Петков
Клас ШАМПИОНИ – мъжки
I-място и титла UCAC: Мурджо
собственик: Лазар Дамянов с. Памидово
производител: Петьо Руски
II-място и титла R.UCAC: Яшар „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков
Клас МЕЖДИНЕН – женски кучета
I-място и титла UCAC: Ани „Роси-Цвет“
собственик и производител: Анатоли Ташков гр.Монтана

II-място и титла R.UCAC: Монка
собственик: Дим. Станков
производител: Асен Прешелков
Конкурс ДЕТЕ И КУЧЕ
Победител: Мерилин Андреева от град Лом с куче Вита „Тинко-Хаус“
Конкурс РАЗВЪДНИК
Победител: развъдник на Димитър Плеснев от град Разлог
Конкурс НАЙ-КРАСИВО МЛАДО КУЧЕ
Победител: Бък „Тинко-Хаус“
Клас ВЕТЕРАНИ – мъжки
I-място и титла UCAC: Гривчо „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков

II-място и титла R.UCAC: Осман „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков

III-място: Яне „Катев“
собственик и производител: Костадин Коцаков
Конкурс НАЙ-КРАСИВО ЖЕНСКО КУЧЕ
Победител: Петя „АВИЮП“