София 31.03.2007

Снимки и резултати

Previous

Клас ВЕТЕРАНИ – мъжки
I-во място: Караман: ОПИЦВЕТ“
собственик: Виктор Будинов гр. Банкя

II-ро място: Гриве „КОЦАКОВ“
собственик: Костадин Коцаков гр. Разлог
производител: Костадин Коцаков

III-то място: Мечо“АВИЮП“
собственик: Аврам Петков гр. Монтана
производител: Аврам Петков

Цялата публикация „София 31.03.2007“